Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma SPRING-WAD z siedzibą w Radoczy, ul. Jana Pawła II 72 34-100 Wadowice, e-mail: biuro@sprezyny-wadowice.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

• udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie ofertowe
• niezbędnych do realizacji obsługi zapytania ofertowego działań oraz ewentualnej dalszej współpracy

Dane nie są udostępniane.
Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych przez zewnętrzne podmioty, ani nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jako administrator Państwa danych, firma SPRING-WAD zapewnia prawo dostępu treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, cofnięcia zgody, żądania ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania.