Polityka Jakości

Polityka Jakości firmy polega na produkowaniu wysokiej jakości sprężyn, elementów giętych oraz kształtek z drutu, zgodnie z wymaganiami klientów i dostarczanych w uzgodnionych terminach.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono od stycznia 2018 roku System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników firmy.


Cele jakościowe:

   •  Nadzór i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
   •  Zwiększenie udziału sprzedaży na rynku i pozyskanie nowych klientów
   •  Rozwój kompetencji pracowników
   •  Rozwój współpracy z dostawcami
   •  Utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów
   •  Utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta

Wadowice, 2.01.2024/Wyd.17