Polityka Jakości

Polityka Jakości firmy SPRING-WAD ukierunkowana jest na produkcję wysokiej jakości sprężyn, elementów giętych oraz kształtek z drutu, zgodnie z wymaganiami klientów i dostarczanych w uzgodnionych terminach.

Sformułowanie Polityki Jakości oraz określenie celów jakościowych firmy to wymagania Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników firmy.

Rok 2016 to okres intensywnej pracy całej załogi nad wdrażaniem systemu poprzez:

- Rozwój kadry poprzez szkolenia pracowników
- Doskonalenie współpracy z klientami i kooperantami
- Doskonalenie systemu samokontroli na Wydziale Produkcji
- Udoskonalenie technologii produkcji poprzez zakup maszyn i urządzeń

Wszystkie te działania pozwoliły na uzyskanie przez firmę SPRING-WAD certyfikatu jakości PN-EN ISO 9001:2009 wydanego przez renomowaną jednostkę certyfikującą DNV.